“Hicret İslam tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır ve ilahî bir buyrukla gerçekleşmiştir. Kötüden iyiye, zararlıdan faydalıya, zulümden adalete giden bir yoldur.”

"Hicrette bilhassa biz Avrupalı Müslümanlar için birçok ders vardır. Bizler için göç sorunların ana sebebi değil çözümün bir parçasıdır ve yeni bir imkân olarak görülmelidir. Zira göç, başka bir deyişle hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktasını ifade eder. Miladi 622 yılında safer ayının 26. gecesini 27’sine bağlayan gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Ebû Bekir (r.a.) hicret etmiş ve yeni bir çağın başlamasına vesile olmuşlardır. Medine’de İslam yeniden nefes almış ve Müslümanlar yeni bir vatan bulmuşlardır.

Hicret ilahî bir buyruk üzere gerçekleşmiştir. Bizler inanırız ki Avrupa’da Müslümanların varlığı da ilahî hikmete mebnidir, Allah’ın takdiridir ve aynı zamanda bizlerin imtihanıdır. Onun için bizlere düşen görev vatan edindiğimiz bu beldelerde Müslümanca yaşamak, İslam’ın izzetine layık kalıcı eserler bırakmak, iyiliğe ön ayak olmak ve şerre dur demektir.

Rabbimiz bizlere bu minvalde yaşamayı ve gayret etmeyi nasip eylesin. Hicreti kavrayan ve yaşayanlardan eylesin. Yeni hicri yılımız mübarek olsun.”

 

Deutsch:

„Die Auswanderung, also die Hidschra, ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Islams. Sie geschah auf göttliche Anordnung und ist eine Reise vom Schlechten zum Guten, von Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit.’’

„Aus der Hidschra können vor allem wir Muslime in Europa viel lernen. Unserer Auffassung nach ist Migration nicht die Ursache von Problemen, sondern eine Chance und gleichzeitig eine Herausforderung. Die Hidschra des Propheten jedenfalls war ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte des Islams. Im Jahre 622 in der Nacht vom 26. auf den 27. des Monats Safar begann die Reise unseres Propheten Muhammad (s) und seines Gefährten Abû Bakr (r), und damit ein neues Zeitalter. Denn in Medina konnten die Muslime aufatmen, hier fanden sie eine neue Heimat.

Die Hidschra geschah auf göttliche Anordnung. Wir glauben, dass auch das Dasein der Muslime in Europa kein Zufall ist, sondern von Gott so gewollt, als Chance und als Prüfung für sie. Unsere Aufgabe ist es daher, in dieser neuen Heimat als gute Muslime zu leben und nachhaltig zu wirken, sprich: das Gute zu fördern und das Schlechte zu verhindern.

Gott möge uns ermöglich, ein solches Leben zu führen. Er möge uns zu jenen zählen, die die Hidschra verstehen und leben. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Hidschri-Jahr.“

Kurban Bayramı
Kurban Bayramı

“Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.”

“Kelime manası olarak ‘yakınlaşmak’ anlamına gelen kurban, kişiyi Allah’a yakın kılar ve kardeşlerine yakınlaştırır. Yüce Allah’tan bu yakınlığı muhafaza edebilme iradesi dileriz.”

“Kurban insanlık tarihi kadar eski, köklü bir ibadettir. İslam dininde kurban, gerekli şartları taşıyan mükelleflerin yerine getirdiği mali bir ibadettir. Kurbanın dinî öneminin yan sıra toplumsal önemi de büyüktür. İnananlar hem halis niyetle ifa ettikleri bu ibadet sayesinde Yüce Allah’a yaklaşır, hem de kurban etlerini dünyanın her tarafından kardeşleriyle paylaşmak suretiyle birbirleriyle yakınlaşır. Zaten kurbanın kelime manası da bu hikmete uygun olarak ‘yakınlaşmak’tır. Kurban Bayramı işte bu yakınlaşmanın en üst seviyede yaşandığı zaman dilimidir.

Kurban Bayramı aynı zamanda ‘Hacılar Bayramı’ olarak da nitelendirilebilir. Zira Arafat Meydanı’nda toplanarak burada vakfe yapıp kurtuluş müjdesine nail olan hacılar, zilhicce ayının 10. gününde bu sefer Kâbe-i Muazzama’ya varacaklardır. Böylece Hz. Âdem (a.s.)’ ve Hz. Havvâ’ya bayram olan bu günler bütün müminlere bayram olacak, bu bayramı en yakından işte orada bulunan hacılar hissedeceklerdir.

Yine her bayram olduğu gibi tekrardan hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir husus da bayram günlerinin fırsat bilinerek dargınların barışması ve barıştırılmasıdır. Yüce Allah’a ve dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize bu denli yaklaştığımız bir günde en yakınımızdaki kardeşlerimizle küs kalmamızın bir izahı olamaz. Birbirimizle kucaklaşalım, bu sevinç ve coşku günlerini dargınlıklarla gölgelemeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak kurban ibadetini ifa eden kardeşlerimizin kurbanlarını, hacda bulunan kardeşlerimizin haclarını kabul eylesin.”

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurban ist das Fest der Nähe

„Kurban“ bedeutet Nähe. Das Kurban-Opfer bringt den Menschen Allah und seinen Mitmenschen näher. Möge uns Allah ermöglichen, diese Nähe auch den Rest des Jahres beizubehalten.“

„Das Opfern als Gottesdienst ist so alt wie die Menschheit selbst. Im Islam gehört es zu den Gottesdiensten mit finanziellen und sozialen Aspekten. Wer opfert, kommt seinem Schöpfer näher. Wenn er das Fleisch der Opfertiere mit seinen Geschwistern weltweit teilt, dann trägt er auch dazu bei, dass sich Menschen einander näher kommen. Nicht umsonst bedeutet das Wort „Kurban“ soviel wie Nähe. Das Kurbanfest ist eine Zeit, in der diese Nähe intensiv erlebt werden kann.

Das Kurbanfest wird im Türkischen auch als ‚Fest der Pilger’ bezeichnet. Denn nachdem die Pilger auf die Arafat-Ebene gepilgert sind und dort von ihren Sünden gereinigt wurden, kommen sie am 10. Zilhidscha bei der Kaaba an. Diese Tage, die schon für den Propheten Adam (a) und seine Frau Hawwa (r) Tage der Freude waren, sind ein Fest für alle Gläubigen.

Feste sind Tage der Freude. Deshalb ist es wichtig, dass in dieser Zeit Streitigkeiten beiseite gelegt und Zertsrittene versöhnt werden. Es widerspricht dem Geist des Kurbanfestes, dem Fest der Nähe, wenn gerade an diesen Tagen Menschen nicht zusammenfinden.

In diesem Sinne wünschen wir der islamischen Welt ein gesegnetes Kurbanfest. Möge Allah unser Opfer und den Hadsch derjenigen, die auf Pilgerfahrt sind, annehmen.“

 

2018 KURBAN Kampanyası'nın startı verildi....
Bu yıl 100 ülke ve bölgedeyiz!
İlk kurban kampanyası 2010 yılında 53 ülkede yürüttük. Her yıl artan hisse sayısı ile birlikte ulaştığımız ülke sayısını da artırarak 2018 yılında kurban kampanyasını düzenleyeceğimiz ülkeyi 100’e çıkardık; Türkiye’de ise çalışmalar 65 ilde yürütülecek. Hasene, sizlerin destekleriyle 100 ülkede, Türkiye’de 65 ilde paylaşmaya, ikrama, memnuniyete ve şükre vesile olacak. Kampanyaya Avrupa genelinde 450 ve İsviçre'den 6 gözlemcimiz nezaret edecek.

Kurban et,
İkram et,
Memnun et,
Şükr’ et

Bir Kurban hisse bedeli: 120 CHF

Onlıne bağış için: bagis.hasene.org


Havale için:
IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V. Hasene
Banka: Raiffeisen Schweiz
IBAN: CH90 8127 4000 0050 16759
BIC: RAIFCH22C74
Amaç: 2018 Kurban

Ramazan Bayramı
Ramazan Bayramı

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun

“Yüce Allah’ın emri gereği ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk, bize hediye edilen bu güzel bayrama eriştik. Allah ibadetlerimizi kabul buyursun

“Hiç şüphesiz, bayramlar insanları bir araya getiren, kaynaştıran, kardeşliği ve akrabalık bağlarını sağlamlaştıran nadide zaman dilimleridir. Bununla birlikte bayram sadece aile ve akraba çevresinde, hatta ülke sınırları içinde sınırlı değildir; bayramda dünya üzerinde ‘Bugün benim bayramım.’ diyen ne kadar Müslüman var ise hepsiyle ortak manevi iklim paylaşılır. Mazlum ve mağdurların kurtuluşu için kavlî ve fiilî dualar edilir.

Bayram, kardeşliğimizi pekiştirecek olguları öne almanın ve bunlara odaklanmanın adıdır. İster cemiyetlerimizde, ister evlerimizde, ister sosyal yaşamda farklı mülahazalardan dolayı kırgınlık içerisinde olduğumuz insanlarla bayramı vesile bilerek barışalım, kucaklaşalım. Göreceğiz ki biz bir kardeşimizle barıştığımızda cemiyetimizde huzur artacak, cemiyetimizin huzuru artınca toplumda huzur artacak ve nihayetinde toplumsal barış için önemli bir adım atmış olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan bizi daha nice güzel bayramlara eriştirmesini diliyoruz.”

 

Bakınız: Ramazan Bayramı hakkında daha detaylı bilgi.

 

Deutsch:

Gesegnetes Ramadanfest für die islamische Welt

„Im Ramadan haben wir um Allahs Willen gefastet. Nun beginnt das Ramadanfest, ein großes Geschenk an uns Muslime. Allah möge unsere Gottesdienste annehmen’’

 

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan paylaşma ve empati ayıdır

“Gazze’den gelen yürek yakıcı haberler bizleri ziyadesiyle üzerken, ramazan-ı şerif dünya genelinde ister Myanmarlı ister Keşmirli isterse Filistinli olsun, bütün mazlumların sesini duymada bizlere rehber olacaktır.”

“Gazze Şeridi’nden gelen haberler bizleri derinden yaralamış ve üzmüştür. İsrail Hükûmeti’nin tutumu her türlü ölçüden ve hakkaniyetten uzak, ABD’nin güttüğü siyaset tam anlamıyla sorumsuzluk ve provokasyondan ibarettir. Hiçbir günahı olmayan sivil insanlara, kadınlara ve çocuklara yönelik bu ölçüsüz şiddeti en sert biçimde kınıyoruz. Bu tutumun bölgedeki çatışmaya hiçbir faydası yoktur, bilakis yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir.

Filistin halkının bu şartlarda ramazan ayına girdiğini görmek bizlere acı vermektedir. Hepimiz biliyoruz ki ramazan merhametin, paylaşmanın ve affetmenin ayıdır. Filistin halkının acısı bizim acımızdır. Kalbimiz onlarla beraberdir.

Almanya, Fransa, İngiltere, bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Asya ve Afrika ülkeleri Filistin halkıyla sonuna kadar dayanışma içinde olmalı, sivillere yönelik bu insanlık dışı şiddeti açık bir şekilde kınamalı ve gerekli adımları atmalıdırlar.

Bir yanda ölüler, yaralılar ve acı; öte yanda şaşaalı kutlamalar ve alkışlar. Bütün dünyanın şahit olduğu bu rahatsız edici görüntüyü asla normalleştirmeyeceğiz. Bu fotoğraflar bizim insan onuru tasavvurumuzla taban tabana zıttır. Bu fotoğraflar aynı zamanda uluslararası âcizliğin birer numunesi ve tarihte birer utanç lekesi olarak yerini alacaktır.

Dünya üzerindeki bütün Müslümanlar ramazan ayında da Arakanlı, Keşmirli veya Filistinli diye ayırt etmeksizin mazlumlar için duasını esirgemeyecektir. Yılın en anlamlı zaman dilimi olan bu mübarek ayda onların acısını paylaşacak ve onlarla empati kuracağız. Zira ramazan dünyalık bazı nimetlerden feragat etme veya sadece aç kalmaktan çok daha fazlasıdır. Oruç ve namaz Allah’a kulluğun en güzel ve en önemli nişanelerindendir. Dünya üzerindeki milyonlarca aç insanın, acı içinde kıvranan mazlumların hâlini anlamaya en yakın olduğumuz zaman dilimi ramazan ayıdır. Bu mübarek ay inananların ruhunu ve bedenini güçlendirir, empati yapma becerisini artırır. Bu şansı iyi kullanmak durumundayız.

Bu ramazan ayında da muhtaçlarla, yetimlerle ve komşularımızla paylaşım içinde olacağız, onları iftar sofralarımıza davet edeceğiz, dualarımızda onları da anacağız. Cenâb-ı Hak oruçlarımızı ve namazlarımızı kabul buyursun, bizlere bereket ve merhamet ihsan eylesin, huzur getirsin. Dünya üzerindeki bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli ramazanlar dileriz.”

 

Ramadan ist Teilhabe und Empathie

„Angesichts verstörender Bilder aus dem Gaza kommt der Ramadan zur rechten Zeit. Er wird uns helfen, Geist und Körper zu stärken, zu reifen und zu sensibilisieren für die Belange der Hilfsbedürftigen rund um den Globus, ob in Myanmar, Kaschmir oder Palästina“.

„Die brutalen Bilder an der Grenze zum Gazastreifen haben uns bestürzt und in tiefe Trauer versetzt. Das Vorgehen der israelischen Regierung ist fernab jedweder Angemessenheit, die US-amerikanische Politik ist geprägt von Verantwortungslosigkeit und purer Provokation. Die Gewalt gegen unschuldige Zivilisten, gegen Frauen und Kinder verurteilen wir auf das Schärfste. Sie trägt nicht zur Befriedung des Konflikts bei, sondern gießt weiteres Öl ins Feuer.

Es schmerzt sehr, mit ansehen zu müssen, unter welchen Umständen Palästina das bevorstehende Fastenmonat Ramadan empfangen wird. Der Ramadan ist ein Monat der Barmherzigkeit, des Teilens, der Vergebung und Teilhabe. Das Leid des palästinensischen Volkes ist unser Leid. Wir fühlen und trauern mit ihnen in tiefster Verbundenheit.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, alle EU-Staaten, die Staaten Asiens und Afrikas sind aufgerufen, sich mit dem palästinensischen Volk uneingeschränkt zu solidarisieren. Sie müssen die menschenrechtswidrige Gewalt gegen Zivilisten in aller Deutlichkeit verurteilen und Maßnahmen ergreifen.

Wir wollen und werden uns nicht an die verstörenden Bilder gewöhnen, die rund um den Globus gehen: Tote, Verletzte, Leid und Schmerz auf der einen Seite, pompöse Feierlichkeiten und Applaus auf der anderen Seite. Diese Bilder widersprechen unserem Menschenbild diametral. Sie werden als dunkle Schandflecken internationaler Ohnmacht und kollektives Versagen in die Geschichte eingehen.

Muslime auf der ganzen Welt werden im bevorstehenden Ramadan für die Hilfsbedürftigen – für das palästinensische Volk, für die Rohingya oder für die Menschen in Kaschmir beten. Wir werden die bedeutendste Zeit des Jahres nutzen, um im Herzen und in Gedanken bei ihnen zu sein, mit ihnen zu fühlen und an ihrem Schmerz teilzuhaben.

Denn das Fasten im Ramadan ist viel mehr als der Verzicht auf weltliche Genüsse oder als bloßes Hungern. Das Fasten und das Gebet gehören zu den höchsten und schönsten Formen der Hingabe zu Allah. Sie versetzen Gläubige zumindest in Umrissen in die Situation von mehreren hundert Millionen Menschen auf der Erde, die täglich Armut, Leid und Schmerz erleiden. Der Ramadan stärkt, reift und sensibilisiert Geist und Körper, steigert die Fähigkeit für Empathie. Diese Chance gilt es zu nutzen.

Deshalb wollen wir auch in diesem Ramadan Bedürftige, Waise und unsere Nachbarn an unseren gedeckten Tischen geschwisterlich teilhaben lassen, sie in unsere Gebete einschließen und sie in unseren Herzen tragen. Wir wollen mit ihnen die wundervollen Momente des Ramadans gemeinsam begehen und erfahren – egal ob sie in Asien, Amerika oder Afrika sind. Möge Allah unser Fasten und unsere Gebete annehmen, uns Segen und Barmherzigkeit schenken und Frieden bringen. Wir wünschen allen Muslimen rund um den Globus einen gesegneten Ramadan.“

“Peygamber Efendimiz bu gece için Rabbimizin ‘Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!’ buyurduğunu bize bildirmiştir.”

“Ramazan ayının kapımıza dayandığının müjdecisi olan Berat Gecesi nefsimizi hesaba çekip Rabbimizden bağışlanma dileyeceğimiz özel gecelerden birisidir. Ancak Müslüman, sadece belirli zamanlarda değil her zaman nefsini hesaba çeker, Rabbinden mağfiret diler. Allah’ın emirlerine severek uyar, yasaklarını da Allah için terk eder. Kötülükte değil hasenatta ve Allah’a kullukta ısrar eder. İşte bu gecede beratımızın temel esası yıl boyunca Allah’ın merhametini, affını ve rızasını kazanabilecek iş yapmaktır. Hayatımızın bu geceden sonra da tertemiz olarak devam etmesi gerekmektedir.

Yüce Allah’ın rahmetinin her yanı kuşattığı böylesi mübarek bir gecede dahi bu affı hak edememe durumu söz konusudur. Günahta, isyanda, kötü amelleri işlemekte ısrar edenlerin bu rahmeti hak edemeyeceği ortadadır. Onun için bir kereliğine değil, ömür boyu Müslümanca yaşamak gerekmektedir. Yoksulluğun ve savaşların yoğunlaştığı, insanların zulüm gördüğü şu günlerde kendimiz ve ailemiz ile birlikte tüm insanlığın huzur ve refahı için de dualar etmeliyiz.

Bu vesileyle tüm İslam âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan dualarımızın kabulünü ve bizi mübarek ramazan ayına tertemiz bir şekilde ulaştırmasını niyaz ediyoruz.”

NEWSLETTER (HABER BÜLTENİ)

captcha 

Ayet / Hadis

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

23 Mart 2019, 19:00 – 22:00
SIG Merkez Binası

24 Mart 2019, 13:00 – 07 Nisan 2019, 16:30
SIG Merkez Binası

14 Nisan 2019, 11:30 – 16:30
SIG Merkez Binası

19 Nisan 2019, 15:00 – 22 Nisan 2019, 12:00
Ferienlager Mürtschenblick

Basın açıklaması

Ziyaretçiler

884 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Suchtpraevention

SIG - Suchtprävention

Kültürlere özgü aileye yönelik, bağımlılığı önleme kurslarımız başlamıştır.

www.sig-suchtpraevention.ch

Great docs & support

Eğitim merkezi

200'ün üzerinde öğrenci sayısıyla ve 10'un üzerinde kurs imkanıyla herkese hitap eden Eğitim merkezimiz.

www.bildungs-zentrum.com

Restaurant

Güven Restaurant

Türk Mutfağının değişik lezzetlerini tatlılarından sulu yemeklerine, kebap çeşitlerinden pidelerine kadar hepsini tadabilirsiniz.
 

Güven Restaurant & Market

Kabe

SIG-MG Reisen

İstediğiniz tarihlerde uygun fiyata izine gitme imkanı. Eşsiz ve unutulmaz Hac & Umre ziyaretleri.

www.sig-mg.ch

Go to top