Kreş hizmeti alan çocuklar
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen bir proje kapsamında Isviçre İslam Toplumu cemiyetlerinde çocuklar için çift dilli kreş imkanı.

Çocuklarımız hem ana dilleri olan Türkçe’yi gittikçe unutuyor, hem de kültür ve değerlerimizden mahrum kalıyor. Bu durum onların ana dilden uzak kalmalarını ve yerel kesime asimile olmalarına yol açabiliyor. Aynı zamanda o yaşlarda Almanca dilini yeterli ve akıcı konuşamadıkları için, çocukların toplum içinde yanlış anlaşılmalarına, dışlanmalarına veya alay konusu olmalarına yol açılıyor. Bu durumu önlemek ve dolayısı ile çocukların toplumsal hayata katılmaları için, Pedagoji uzmanı, ehliyetli kişilerin verecekleri bu eğitim büyük katkı sağlamaktadır.

Hedef grup kişisel gelişimin ve karakter oluşumunun en yoğun olduğu ana okulu ve ilk okul çağıdır. Çoğu zaman çocuklarımız, hem Türkçe’nin, hem de dini ve ahlaki değerlerin verilmesinde büyük önem taşıyan bu kısa dönemi boş geçiriyor. Veliler yanlış bir yaklaşımla çocuklarını güya okul derslerini negatif etkilememek isteği ile kreşten mahrum bırakıyorlar.

Bunun yanı sıra aile içerisinde veya arkadaş çevresinde dinledikleri terimlerin karşılıklarını yerel lisanda bilmedikleri için pasif duruma düşüp sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Bu durum çocukların psikolojisini negatif etkiliyor, pasifleştiriyor ve okul içindeki başarı oranını aşağıya çekebiliyor. Ayrıca özgüvenleri zedeleniyor, zeka seviyeleri üst düzeyde olsa bile iş hayatında layık oldukları seviyeye yükselemiyorlar. Buna ek olarak kendini yerel topluma kabul ettirebilmek için ve çocukluk döneminin getirdiği psikolojik etki ile dini ve kültürel değerlerimizden uzaklaşarak yerel topluma aşırı derecede adapte olmaya çalışıyorlar. Bunun neticesinde çocuklarımız kendi din, kültür, örf ve adetlerinden uzaklaşıyor ve neslimizin asimile olmasına zemin hazırlıyor.

Amaçladığımız hedef kitle 4 - 12 yaş arası, ana okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocukları içeriyor. Çocuklar bu eğitimi profesyonel bir şekilde ve anladıkları bir seviyede aldıkları vakit, arkadaşlarına cevap verme cesaretleri artıyor ve dolayısı ile özgüvenleri gelişiyor. Çocuklar topluma katılmak için öz değerlerinden ödün vermek zorunda kalmadan, aldıkları dersler vesilesi ile yerli çocuklar ile eşit duruma geliyorlar . Ayrıca bu temel eğitimden faydalanan çocuklar ileriki hayatlarında kendilerini savunmaya alıştıkları için herhangi bir tartışmada kendi fikir ve beyanlarını ortaya koyup savunabiliyorlar. Bu yolda yürümeye alıştıkları vakit kişilikleri gelişiyor, okuma istekleri artıyor ve topluma faydalı olabilme hissiyatları güçleniyor.

Bu eğitim ile çocuklarımız düzgün Türkçe ve Almanca’nın yanında dini ve ahlaki değerleri de aldıklarında, aile yapısının kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacaklardır. Aile yapısının sağlam tutulması da, neslimizin asimile olmasını engelleyecektir.

 

10 Şubat 2019, 12:30 – 03 Mart 2019, 16:30
SIG Merkez Binası

22 Şubat 2019, 20:00 – 21:30
SIG Wetzikon Şubesi

23 Şubat 2019, 13:00 – 09 Mart 2019, 16:00
SIG Merkez Binası

24 Şubat 2019, 13:30 – 17:00
SIG Merkez Binası

14 Nisan 2019, 11:30 – 16:30
SIG Merkez Binası

Go to top